Rzuty pięter
Ogrody Wiślane bud. A
Ogrody Wiślane bud. B
Ogrody Wiślane bud. C
Ogrody Wiślane bud. D
Inwestycja Numer Piętro Ilość pokoi Metraż Status Plan mieszkania
Ogrody Wiślane bud. A 1 0 1 36.47 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 2 0 2 48.03 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 3 0 2 45.98 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 4 0 3 53.63 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A U1 0 1 60 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. A U2 0 1 35.55 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. A 5 1 3 60.22 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 8 1 2 45.98 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 9 1 3 53.63 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 10 1 2 45.01 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 11 1 2 44.88 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 12 1 2 44.88 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 13 1 2 44.88 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 14 1 3 60.38 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 5a 1 3 66.48 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 6 1 1 28.23 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 7 1 3 67.73 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 15 2 3 60.22 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 18 2 2 45.98 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 19 2 3 53.63 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 20 2 2 45.01 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 21 2 2 44.88 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 22 2 2 44.88 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 23 2 2 44.88 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 24 2 3 60.38 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 16 2 1 28.23 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 17 2 3 67.73 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 25 3 3 60.22 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 28 3 2 45.98 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 29 3 3 53.63 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 30 3 2 45.01 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 34 3 3 60.38 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 31 3 5 100.13 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 31A 3 4 100.13 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 32 3 4 101.1 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 32A 3 5 101.1 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 33 3 4 95.62 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 26 3 1 28.23 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. A 27 3 3 67.73 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 1 0 1 30.89 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 2 0 2 49.9 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 3 0 2 49.9 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 4 0 2 41.43 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 5 0 3 58.04 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 6 0 3 53.63 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 7 0 2 45.98 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 8 0 2 48.03 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 9 0 1 35.7 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 10 1 3 60.38 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 11 1 2 49.9 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 12 1 2 49.9 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 15 1 3 53.63 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 16 1 2 45.98 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 17 1 2 48.03 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 18 1 2 48.21 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 13 1 2 40.19 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 18a 1 2 45.76 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 14 1 2 47.72 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 20 2 3 60.38 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 21 2 2 49.9 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 22 2 2 49.9 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 25 2 3 53.63 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 26 2 2 45.98 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 27 2 2 48.03 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 29 2 3 60.22 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 23a 2 2 40.19 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 25a 2 3 68.32 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 29a 2 3 66.48 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 19 2 3 66.47 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 24 2 2 47.72 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 23 2 2 40.19 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 28 2 1 35.89 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 30 3 3 60.38 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 34 3 3 58.04 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 35 3 3 53.63 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 36 3 2 45.98 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 37 3 2 48.03 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 38 3 2 48.21 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 39 3 3 60.22 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 31 3 4 96.3 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 31A 3 4 96.3 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 32 3 5 101.79 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 32A 3 5 101.79 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 33 3 4 93.41 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. B 33A 3 4 93.41 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. C 1 0 3 66.47 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 2 0 1 36.25 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 3 0 2 47.83 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. C 4 0 2 45.79 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. C 5 1 3 66.47 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 6 1 2 45.79 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 7 1 2 48.03 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. C 8 1 2 45.98 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 9 1 3 53.6 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 10 1 2 45.01 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 11 1 2 44.88 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. C 12 1 2 44.88 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 13 1 2 44.88 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 14 1 3 60.34 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 15 2 3 66.47 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. C 16 2 2 45.79 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 17 2 2 48.03 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 18 2 2 45.98 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 19 2 3 53.6 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. C 20 2 2 45.01 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 21 2 2 44.88 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 22 2 2 44.88 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 23 2 2 44.88 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 24 2 3 60.34 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 25 3 3 60.22 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 26 3 2 48.19 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 27 3 2 48.03 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 28 3 2 45.98 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 29 3 3 53.6 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. C 30 3 2 45.01 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 31 3 4 103.29 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. C 32 3 4 102.56 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. C 33 3 4 96.94 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. C 34 3 3 60.34 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 1 0 2 50.76 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 2 0 2 49.4 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 3 0 1 29.4 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 4 0 2 38.28 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 5 0 3 61.04 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 6 0 3 53.63 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 7 0 2 46.04 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 8 0 2 48.02 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 9 0 2 36.11 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 10 0 3 66.47 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 11 1 3 60.5 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 12 1 1 30.39 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 13 1 2 40.41 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 14 1 1 25.6 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 15 1 2 38.28 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 16 1 3 61.04 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 17 1 3 53.63 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 18 1 2 46.04 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 19 1 3 62.87 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 20 1 1 29.85 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 21 1 3 66.47 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 22 2 3 60.5 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 23 2 1 30.39 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 24 2 1 40.41 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 25 2 1 25.6 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 26 2 1 26.72 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 27 2 3 62.34 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 28 2 3 67.57 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 29 2 2 46.04 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 30 2 3 62.87 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 31 2 1 29.85 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 32 2 3 66.47 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 33 3 3 60.5 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 34 3 4 97.79 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 35 3 5 103.23 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 36 3 4 93.28 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 37 3 3 58.76 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 38 3 3 53.63 Sprzedane PDF
Ogrody Wiślane bud. D 39 3 2 46.04 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 40 3 3 62.87 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 41 3 1 29.85 Wolne PDF
Ogrody Wiślane bud. D 42 3 3 63.68 Wolne PDF